INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kirtipur, Kathmandu, Nepal

Highlights

B.Sc.CSIT विषयमा २०८० सालकाे नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना

B.Sc.CSIT विषयमा २०८० सालकाे नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना

2023-08-18
Urmila Maharjan

B.Sc.CSIT विषयमा २०८० सालकाे नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना


Files

S.N Name Type Download
1 B.Sc.CSIT विषयमा २०८० सालकाे नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना pdf