INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kirtipur, Kathmandu, Nepal

Highlights

BIT विषयमा २०८० सालको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना

BIT विषयमा २०८० सालको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना

2023-08-20
Urmila Maharjan

BIT विषयमा २०८० सालको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना


Files

S.N Name Type Download
1 BIT विषयमा २०८० सालको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना pdf